Polimerobeton.pl

Profesjonalna i kompleksowa obsługa w zakresie projektowania i wykonawstwa.

Sprawdź ofertę

01

O Nas

Firma DTH działająca pod marką POLIMEROBETON.PL powstała celem udostępnienia klientom (zarówno inwestorom, projektantom jak i wykonawcom) kompleksowej obsługi w zakresie projektowania i wykonawstwa kanalizacji z trwałego i odpornego na korozję polimerobetonu.

Doświadczenie naszego zespołu wyniesione z pracy u producentów polimerobetonu sięga 2006 roku. Od 2015 roku posiadamy wyłączność na rynku polskim na dystrybucję kompletnego asortymentu europejskiego lidera w produkcji wyrobów polimerobetonowych – firmy Meyer-POLYCRETE GmbH.

Łącząc ofertę naszego Partnera z ofertą rodzimych producentów polimerobetonu, mamy do zaoferowania najszerszy sortyment wyrobów polimerobetonowych na polskim rynku.

Wyroby POLYCRETE® są wytwarzane metodą odlewania z masy formierskiej na bazie żywic chemoutwardzalnych. Materiał ten określany jest powszechnie jako polimerobeton (w skrócie także PRC od „polyester resin concrete“) i odpowiada normie PN-EN 14636

Z połączenia wysokiej jakości żywic poliestrowych z odpornymi na ściskanie kwarcytami powstaje produkt łączący w sobie najlepsze cechy innych powszechnie stosowanych materiałów. Tak powstaje materiał, który przede wszystkim wyróżnia się pozytywnie w bieżącej eksploatacji systemów kanalizacyjnych.

To właśnie te pozytywne cechy polimerobetonu umożliwiają w praktycznej, długoletniej eksploatacji osiągnięcie długiego okresu użytkowania, wyróżniającego efektywne ekonomicznie systemy kanalizacyjne.

02

Polimerobeton

03

Właściwości

Wybitne właściwości chemiczne produktów POLYCRETE®

Odporność

Wysoko odporność żywicy poliestrowej na działanie agresywnych mediów

Antykorozyjność

Wszystkie składniki polimerobetonu są odporne na korozję chemiczną.

Struktura

Brak kapilarów hamuje absorbcję wody i nie dopuszcza do dyfuzji gazów.

Skład materiału

Wysoka jakość żywicy i kwarcytów zapobiega szkodom w wyniku osmozy przez włókna.

04

Produkty

Wyroby POLYCRETE® firmy meyer-POLYCRETE są̨ w związku z tym skrajnie odporne na oddziaływanie agresywnych gleb, ścieków i gazów (zakres pH od 0,5 do 14) i pewnie przeciwstawiają się działaniu biogenicznego kwasu siarkowego.

Odporność termiczna materiału podstawowego pozwala na stosowanie przy temperaturze mediów do + 85° C.

Rury do metod bezwykopowych

Bliska ideałowi gładkość powierzchni rur kanalizacyjnych gwarantuje lepsze parametry przepływu, a w zestawieniu z odpornością chemiczną stanowią idealną rurę do wieloletniej, bezproblemowej eksploatacji.

więcej

Rury do metod wykopowych

Bezpośredni kontakt materiału z szalunkiem zapewnia na całej długości jednorodne, gładkie i charakteryzujące się wysoką jakością powierzchnie, które są jeszcze uszlachetniane dodatkową powłoką.

więcej

Rury przeciskowe Polycrete ®

Posiadają pozytywną opinię Głównego Instytutu Górnictwa o możliwości zastosowanie na terenach szkód górniczych do IV kategorii włącznie

Studnie i zbiorniki

Studnie Polycrete ® ze względu na jednorodność w masie i wykonanie monolityczne gwarantują długoletnią odporność na korozję siarczanową zabezpieczając tym samym najbardziej newralgiczną część sieci przed uszkodzeniami. Wykonana z polimerobetonu PRC kineta zapewnia doskonałe parametry przepływu i jest odporna na najbardziej agresywne ścieki.

więcej

Zbiorniki Specjalne

Sekcja w przygotowaniu...

Pobierz pełną ofertę

Rury kanalizacyjne Rury przeciskowe
X
X
X
X
X
X
X
X

06

kontakt

Napisz do nas

Dane firmy

Biuro: ul. Bracka 21, 41-200 Sosnowiec

DTH: ul. Białostocka 16/97, 41-219 Sosnowiec

NIP: 644 33 10 487 Regon: 24 34 73 658

Kontakt

Marcin Ficenes 504 296 562

Tomasz Wojtak 606 399 828

E-mail: poczta@polimerobeton.pl